Mosaic product

Meziobratlový blok pro krční páteř

Meziobratlové bloky pro krční páteř jsou svými rozměry, tvarem a strukturou určeny pro fúzi krčních obratlů v chirurgii krční páteře. Úplná konsolidace s kostní tkání nastává 3 až 6 měsíců po implantaci.

Product description

Materiál : alumin Al2O3 s celulární strukturou
Pórovitost : otevřená 200 až 600μ
Mechanická pevnost : pevnost v tlaku 25 až 60 Mpa
Rozměry : 9 velikostí (viz technický list )