Mosaic product

Meziobratlové válečky

Meziobratlové válečky jsou svými rozměry, tvarem a strukturou určeny pro fúzi  obratlů při použití techniky dle Clowarda. Úplná konsolidace s kostní tkání nastává 3 až 6 měsíců po implantaci.

Product description

Materiál : alumin Al2O3 s celulární strukturou
Pórovitost : otevřená 200 až 600μ
Mechanická pevnost : pevnost v tlaku 25 až 60 MPa
Rozměry : 2 velikosti (viz technický list )

Related documents

Meziobratlový válecek (pdf /141.12 kB)
Les documents signalés par un cadenas sont protégés, il vous sera demandé de saisir votre Email pour les télécharger.