Mosaic product

Klín dvojstěn pro tibiální derotaci

Klín dvojstěn je svým tvarem a strukturou určen pro transpozici předního tibiálního hrbolu.  Korekce postavení pomocí klínu dvojstěnu je spolehlivě fixována, otvor v implantátu slouží k primárnímu spojení kortikálním šroubem. Klín dvojstěn podporuje díky své celulární struktuře s otevřenou pórovitostí integraci s kostní tkání. Úplná konsolidace nastává 3 až 6 měsíců po implantaci.

Product description

Materiál : Alumin Al2O3 s celulární strukturou
Pórovitost: otevřená 200 až 600μ
Mechanická pevnost : pevnost v tlaku 25 až 60 MPa
Rozměr : 3 velikosti o různé tloušťce (viz technický list )