Proiectele noastre

Proiectele noastre

Încă de la înființare, compania I.CERAM a integrat în ADN-ul său cercetarea, inovarea și dezvoltarea de noi implanturi. În timp ce această cultură se materializează prin depunerea cu regularitate de noi brevete, compania dispune în egală măsură de secrete de fabricație și o expetiză proprii familiei de implanturi în ceramică de alumină. Mai jos găsiți o prezentare generală a activității depuse:

Frise des brevêts détenus par I.CERAM

Activitățile de cercetare precum și noile dezvoltări sunt strâns legate de schimburile și dialogul zilnic cu practicieni din domeniul ortopediei care joacă un rol vital în succesul cazurilor clinice. Dispunând de un colectiv puternic de cadre medicale, ingineri și tehnicieni cu o pregătire complementară precum și de un comitet științific multi-disciplinar, compania I.CERAM caută să integreze în implanturile și instrumentele care le însoțesc, un maxim de inteligență, ergonomie și inovare.

Compania I.CERAM și-a fixat o provocare ambițioasă care se ridică însă la înalțimea forței și potențialului său, respctiv de a deveni liderul mondial în tratamentul infecțiilor osoase și a metastazelor osoase.