Mosaic product

Meziobratlový blok pro bederní páteř

Meziobratlové bloky pro bederní páteř jsou svými rozměry, tvarem a strukturou určeny pro fúzi bederních obratlů v chirurgii bederní páteře, zejména při léčení spondylolistéz. Úplná konsolidace s kostní tkání nastává 3 až 6 měsíců po implantaci.

Product description

Materiál : alumin Al2O3 s celulární strukturou
Pórovitost : otevřená 200 až 600μ
Mechanická pevnost : pevnost v tlaku > 70 Mpa
Rozměry : 6 velikostí (viz technický list )