Mosaic product

Klín pro adiční tibiální osteotomii

Klíny pro adiční tibiální osteotomii jsou  svým tvarem a vysokou pevností určeny ke změně postavení proximální tibie v rozsahu 5 až 17 mm. Tyto distanční klíny  nikterak nebrání pozdější implantaci protézy kolena. Stejně jako ostatní implantáty CERAMIL ® podporují díky své celulární struktuře s otevřenou pórovitostí integraci s kostní tkání. Úplná konsolidace s kostní tkání nastává 3 až 6 měsíců po implantaci.

Product description

Materiál : Alumin Al2O3 s celulární strukturou
Pórovitost : otevřená 200 až 600μ
Mechanická pevnost : pevnost v tlaku 25 až 60 MPa
Rozměry : 3 velikostí (viz technický list )